Het is nog onduidelijk wat fibromyalgie precies veroorzaakt. Om deze reden is de behandeling van fibromyalgie lastig. Bij de behandeling van een aandoening probeert men namelijk altijd de oorzaak aan te pakken. Omdat deze oorzaak niet bekend is bij fibromyalgie, richt de behandeling van fibromyalgie zich met name op symptoombestrijding. Niet alle behandelmethodes werken even goed bij iedereen. Daarom is de behandeling ook een proces waarin moet worden uitgezocht wat het beste werkt voor ieder individu. Pijnstilling is een belangrijk onderdeel van de behandeling van fibromyalgie.

Pijnstilling en antidepressiva voor behandeling fibromyalgie

Een belangrijk onderdeel van de behandeling van fibromyalgie is pijnstilling. Iedereen kan gemakkelijk paracetamol kopen. Voor sommige patiƫnten met fibromyalgie is paracetamol op de meeste dagen voldoende om de pijn te behandelen. Is de pijn heviger, dan kan er sterkere pijnstilling genomen worden. Bij de drogist kan een lage dosis ibuprofen worden gekocht. Voor zwaardere dosissen kan er bij de huisarts een recept worden verkregen voor zwaardere pijnstilling.

Ook antidepressiva wordt regelmatig voorgeschreven bij fibromyalgie. Antidepressiva kunnen de pijn verminderen en bovendien zorgen voor minder vermoeidheid, concentratieproblemen en slaapproblemen. Het algemene gevoel van stress en ongemakkelijkheid wordt verminderd, waardoor de klachten bij fibromyalgie meestal afnemen. Hoe effectief de antidepressiva zijn verschilt echter vrij sterk van persoon tot persoon. Daarom moet er samen met de huisarts goed gekeken worden of er antidepressiva gebruikt moeten worden, en zo ja in wat voor dosering.

Bewegen en gezond leven

Het is meermaals gebleken dat voldoende beweging en een gezond dieet de klachten bij fibromyalgie kan verminderen. Dit wordt ondersteund door het feit dat de klachten bij fibromyalgie vaak verergeren bij een verminderde gezondheid en weerstand. Voldoende bewegen betekent dat er dagelijks tenminste een half uur gematigd intensief tot intensief bewogen moet worden. Bij bijvoorbeeld kantoorbanen is het belangrijk dat er een goede werkhouding wordt aangenomen en er regelmatig bewogen wordt. Wordt er teveel in dezelfde houding gewerkt worden, dan kan dit leiden tot meer stijfheid en pijn van de spieren.

Ook is het belangrijk om gezond te eten. De relatie tussen voeding en fibromyalgie is onduidelijk, maar wel is duidelijk dat een gezond dieet zorgt voor een sterkere gezondheid en dus minder klachten. Met een sterke gezondheid krijg je minder snel te maken met kwaaltjes en ben je dagelijks energieker. Dit kan de situatie aanzienlijk verbeteren bij fibromyalgie. Veel onderzoek is echter nog nodig om te achterhalen hoe fibromyalgie het beste behandeld kan worden.